ISSN: 1846-9043 (Tisak), ISSN: 2584-3680 (Online), UDK: 615.8

Časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta / Journal of Croatian Society of Physiotherapists

UREDNICI / EDITORS

Glavna urednica / Editor-in-Chief:
Manuela Filipec

Pomoćnici urednice / Assistant Editors:
Snježana Benko
Antun Jurinić
Saša Pović
Sanjica Vlašić

UREĐIVAČKI SAVJET / EDITORIAL BOARD

Ron Clijsen, Switzerland
Chad Cook, USA
Igor Jelaska, Croatia
Michael Landry, Canada
Elisa Pelosin, Italy
Tomislav Ružman, Ireland
Carlo Saad, Lebanon
Sonia Souto Camba, Spain
Michele Sterling, Australia
John Xerri de Caro, Malta

Izdavač / Publisher: Hrvatski zbor fizioterapeuta / Croatian Society of Physiotherapists
Adresa Uredništva (Izdavača) / Address of the Editor's Office (Publiser): Slavenskog 7, Prečko,10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
SLOG / TYPESETTING: Quo Vadis d.o.o.
TISAK / PRINT: Quo Vadis d.o.o.
Časopis „Physiotherapia Croatica“ izlazi jedanput godišnje.
Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2017.


Upute autorima
Radove slati na e-mail: journal.physioth.croat@gmail.com

PHYSIOTHER. CROAT.
2017:15


PHYSIOTHER. CROAT.
2018:16


PHYSIOTHER. CROAT.
2019:17


PHYSIOTHER. CROAT.
2020:18


PHYSIOTHER. CROAT.
2021:19


STRANICE U IZRADI...